Termene și condiții

Utilizarea acestui site se supune termenelor și condițiilor de mai jos:

 

PREZENTARE GENERALĂ

Conținutul site-ului www.mooz.tv este proprietatea SC MoozTV SRL, cu sediul în București str. Șos. Olteniței nr 35-37, Bloc Turn, Et.7, Sector 4, numită în continuare și MoozTV, persoană juridică română.

Excepție de la această regulă face conținutul preluat (cum ar fi, fără a se limita, videoclipurile) de pe site-uri care permit preluarea și introducerea materialelor pe alte site-uri. Asupra acestor materiale MoozTV nu are niciun drept de proprietate sau control și le utilizează în scop ilustrativ.

 

DREPTURI DE AUTOR

MoozTV deține drepturile de autor asupra acestui site, inclusiv asupra conținutului de text și imagine, cu excepția materialelor preluate din alte surse. În cazul preluărilor, acestea sunt prezentate explicit, cu link la sursă.

Materialele de pe acest site pot fi preluate în regim de citare (nu mai mult de 500 de caractere sau jumătate din material), obligatoriu cu link la sursă. Imaginile și video-urile proprii MoozTV pot fi preluate de terți doar în condițiile în care nu li se afectează integritatea și sunt însoțite de link la pagina de unde au fost preluate.

Orice alt regim de preluare de materiale de orice fel de pe site are nevoie de acordul scris explicit al MoozTV.

 

MESAJE, OPINII, IMPRESII, COMENTARII

Ne puteți transmite, folosind formularul de contact, comentarii, impresii, păreri despre serviciile, produsele prezentate pe acest site, precum și în legătură cu orice alte informații care se regăsesc pe acesta. Trimițând mesajele sunteți de acord cu prelucrarea datelor din mesajele trimise, în conformitate cu prevederile paginii dedicate confidențialității și datelor cu caracter personal.

 

SECURITATE

Pe toată durata utilizării site-ului și a serviciilor sale vă angajați să respectați legile în vigoare și să nu desfășurați activități de tip cracking, hacking sau altele de acest gen care periclitează buna funcționare a site-ului, a serverului, a altor computere conectate la rețea, a computerelor altor utilizatori ai rețelei de internet sau ai site-ului, securitatea informațiilor etc. Vă obligați să nu modificați, copiați, distribuiți, transmiteți, afișați, publicați, reproduceți, creați produse derivate sau sa vindeti orice fel de informații sau servicii obținute prin intermediul site-ului, cu excepția celor rezultate din permisiunile menționate explicit în acest material. Orice costuri legate de utilizarea site-ului și care nu sunt generate de către site, cum ar fi, cu titlu de exemplu, costurile legate de conexiunea de internet și de sistemele de operare necesare pentru accesarea site-ului, cad în sarcina utilizatorilor site-ului.

 

LIMITAREA RĂSPUNDERII

Ca urmare a utilizării acestui site sunteți în mod expres de acord că utilizarea acestui site se face pe propria răspundere. MoozTV nu își asumă răspunderea și nu are obligații în ceea ce priveste acuratețea, gradul de utilitate sau calitatea informațiilor care se regăsesc, în orice scop, pe acest site. MoozTV nu răspunde pentru niciun fel de daune sau vătămări cauzate de întreruperi, erori, omisiuni, corecturi sau anulări ale serviciului și nu poate fi făcut răspunzător pentru nicio scădere a performanței, întârziere în operare sau în transmitere, defecțiune a liniilor de comunicare și viruși informatici transmiți ca urmare a accesării de către utilizator a acestui site sau a altui site legat de acesta. Limitarea răspunderii MoozTV vizează și orice prejudiciu suferit de utilizator sau un terț care a avut contact cu utilizatorul, ca urmare a descărcării oricărui material postat pe acest site sau oricare site legat de acesta.

 

DEFINIȚII

Orice termeni folosiți în prezenta secțiune au înainte de toate înțelesul juridic, apoi cel tehnic, înțelesurile termenilor de specialitate fiind cei furnizați de wikipedia.org, varianta în limba engleză sau română.

 

 

MODIFICĂRI

MoozTV își rezervă dreptul de a modifica oricând termenele și condițiile de față, fără vreo notificare prealabilă. Modificările vor fi afișate în acest loc și vor avea efect imediat, iar utilizarea site-ului în continuare înseamnă acceptarea implicită a acestora de către dvs; de aceea, vă asumați obligația ca, de fiecare dată când vizitați acest site, să verificați prezenta rubrică.

 

 

Data actualizării documentului: 25.05.2018.