Despre companie

Nume companie: SC MOOZ TV SRL

 

persoană juridică română, constituită conform legii ca societate cu răspundere limitată, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/10517/2010, CUI 27653281, atribut fiscal RO

 

sediul social: București, str. Franzelarilor nr. 2, camera B, parter, sector 2

 

structura acționariatului pana la nivel de persoană fizică și juridică, asociat sau acționar care deține o cotă mai mare de 20% din capitalul social:

Cristinel-Pompiliu Popa – 70% din capitalul social

Ionuț-Daniel Samoilă – 30% din capitalul social

 

administratorul societății: Cristinel-Pompiliu Popa

 

reprezentant editorial: Ionuț-Daniel Samoilă

 

coordonatele furnizorului de servicii mass-media, inclusiv adresa de posta electronica si a site-ului de internet unde poate fi contactat rapid, direct si eficient:

e-mail: [email protected];

website: www.mooz.tv

 

cod de conduită: MOOZ TV SRL aderă la Codul deontologic adoptat de ARCA în 2011 (link)

 

organismul de reglementare competent:

Consiliul National al Audiovizualului (C.N.A.)

Adresa: Bd. Libertății nr. 14, sector 5, cod 050706, București

website: www.cna.ro