Date cu caracter personal. Confidențialitate.

ASPECTE GENERALE

În calitate de proprietar al site-ului www.mooz.tv, MoozTV SRL, denumită în continuare MoozTV, se angajează să păstreze caracterul confidențial al informației furnizate de către dumneavoastră la accesarea și completarea oricăror rubrici din acest site precum și în orice relație pe care o aveti cu societatea, cu excepția cazurilor în care acțiuni ulterioare solicită publicarea unor informații. Asemenea acțiuni sunt: comentarea de către dumneavoastră pe site, participarea la concursuri sau câștigarea acestora etc. În aceste cazuri facem publice strict acele informații necesare pentru acțiunea specifică (în cazul comentariilor nu vom face niciodată publică adresa dumneavoastră de e-mail).

Pentru a cunoaște toate condițiile generale, drepturile, obligațiile, sancțiunile și orice alte aspecte legate de datele cu caracter personal, vă invităm să studiați Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Legea este disponibilă pe site-ul Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, la adresa http://dataprotection.ro/?page=legislatie_primara&lang=ro.

Pentru a proteja datele cu caracter personal colectate și a asigura persoanele care transmit date cu caracter personal că acestea nu vor fi dezvăluite unor terțe părți decât în condițiile legii, MoozTV este înregistrată ca operator de date cu caracter personal, la numărul 22387 în Registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal.

În conformitate cu prevederile legale, vă informăm că beneficiați de următoarele drepturi în situația în care ne oferiți spre colectare date cu caracter personal:

 • de confirmare a faptului că datele dvs. sunt sau nu prelucrate;
 • de intervenție asupra datelor personale;
 • de opoziție asupra prelucrării datelor pentru motive întemeiate și legitime, respectiv fără vreo motivație în cazul prelucrării datelor în scop de marketing direct;
 • de solicitare a ștergerii sau anonimizării datelor dumneavoastră personale.

 

DATE PERSONALE ȘI ALTE DATE

Puteți consulta acest site fără să vă dezvăluiți identitatea sau să dați vreo informație în ceea ce va privește.

Informațiile fără caracter personal pe care ni le veți comunica vor fi considerate ca fiind neconfidențiale și vor putea fi utilizate si difuzate de către societate partenerilor săi, cu respectarea dispozițiilor legale aplicabile.

 

DATE PERSONALE

În afară de cazurile prevăzute explicit în această pagină a site-ului și în legislația aplicabilă, MoozTV nu va obține informații care să permită unor terți să vă identifice personal, exceptând situația în care dumneavoastră înșivă vă dați acordul pentru aceasta operațiune.

Nicio exploatare, comercială sau necomercială, parțială sau integrală, a datelor primite nu va putea fi efectuată fără acordul dumneavoastră prealabil.

Aceste informații sunt confidențiale și păstrate în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001.

MoozTV poate colecta datele cu caracter personal în următoarele scopuri:

 • Pentru a livra bunurile, serviciile sau evenimentele pe care le-ați solicitat sau acceptat, inclusiv pentru a putea procesa solicitările de informații prin intermediul formularului de contact;
 • Pentru a ne ajuta să creăm și să publicăm conținutul cel mai relevant pentru dvs.;
 • Pentru a asigura accesul la secțiuni cu acces limitat ale site-ului;
 • Pentru a ne asigura că pagina de web este relevantă nevoilor dumneavoastră;
 • Pentru a îmbunătăți securitatea accesului;
 • Pentru a îmbunătăți utilizarea și a vă furniza un serviciu cât mai bun;
 • Pentru a vă oferi condițiile de participare la concursuri și competiții, precum și la discuțiile organizate pe site.

 

FORMULARUL DE CONTACT

Formularul de contact aflat la această pagină vă permite să intrați în legătură cu noi. Pentru a putea să analizăm solicitările dumneavoastră și pentru a putea să vă oferim răspunsuri este necesar să stocăm datele dumneavoastră de contact și solicitările trimise. Fără acordul dumneavoastră explicit în această direcție este imposibil să trimiteți mesaje prin intermediul formularului de contact.

 

DATE FĂRĂ CARACTER PERSONAL

Este posibil să obținem informații în mod automat, dar care nu pot fi în niciun caz asociate vreunei persoane. Aceste informații se referă la tipul de browser pe care îl utilizați, la platforma computerului dumneavoastră și la numele domeniului prin care aveti acces la site-ul nostru, ce pagini accesați în interiorul site-ului și altele asemenea. Aceste date sunt utilizate în scopuri statistice și nu servesc la identificarea în vreun fel a vreunui vizitator al site-ului.

 

EXCEPȚII DE LA CARACTERUL CONFIDENȚIAL AL INFORMAȚIILOR PERSONALE

MoozTV are dreptul să dezvăluie informația confidențială în următoarele cazuri:

 • în cazul unei dispoziții legale care prevede acest lucru;
 • în cazul în care are acordul părții vizate (beneficiarul);
 • în cazul declanșării unei proceduri legale față de beneficiar, la cererea instanțelor judecătorești sau a altor organe abilitate conform legii.

 

LEGISLAȚIE

Politica de confidențialitate se supune legislației române. În caz de litigiu, se va încerca mai întâi o rezolvare pe cale amiabilă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la înregistrarea reclamației la MoozTV. În cazul în care nu se poate ajunge la o înțelegere în termenul precizat anterior, va fi considerată competentă instanța judecatorească din aceeași structură administrativă cu sediul MoozTV.

 

CONFIDENȚIALITATE ONLINE

Site-ul mooz.tv utilizează serviciul Google Analytics de monitorizare și contorizare a traficului.

Parte din acest serviciu este componenta de evaluare a intereselor și datelor demografice privind vizitatorii – aceste date sunt colectate de Google Inc. MoozTV nu primește date care pot să identifice personal vizitatorii, ci date statistice, generale. Noi primim informații privind datele demografice și categoriile de interese ale vizitatorilor site-ului.

Cu toate acestea, puteți să fiți deranjați de culegerea acestor informații despre dumneavoastră. În acest caz aveți opțiunea, oferită de Google Inc. de a renunța la culegerea acestor informații.

 

MoozTV își rezervă dreptul de a schimba și actualiza în orice moment conținutul site-ului, precum și politica de confidențialitate fără niciun fel de notificare prealabilă. De aceea, vă rugăm să vizitați periodic această secțiune pentru a verifica politica de confidențialitate a acestui site.

 

PUBLICAT INIȚIAL: 02.04.2012

ACTUALIZAT: 25.05.2018